Avocado Oil น้ำมันอะโวคาโด คือ น้ำมันที่สกัดได้จากผลอะโวคาโด ซึ่งโดยทั่วไปน้ำมันอะโวคาโดส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวประมาณ 70% (โดยเฉพาะ กรดโอเลอิก หรือ โอเมก้า 9) กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนประมาณ 11% และกรดไขมันอิ่มตัวประมาณ 13% (Arpaia et al., 2006) จะเห็นได้ว่าในน้ำมันอะโวคาโดมีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวในปริมาณที่สูง

ซึ่งมีการศึกษาหลายฉบับแสดงให้เห็นว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวมีส่วนช่วยในการลดระดับไขมันที่ไม่ดี (LDL-Chloresterol) และ ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด รวมถึงมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ อีกทั้งยังมีไฟโตสเตอรอล (Phytosterols) และ วิตามินอีตามธรรมชาติ โดยไฟโตสเตรอลมีส่วนช่วยในการดูดซึมคอเลสเตอรอล โดยช่วยลด LDL-Cholesterol และ เพิ่มปริมาณ HDL-Cholesterol ในเลือด ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลที่ดีต่อร่างกาย ในขณะที่วิตามินอีมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติซึ่งในปัจจุบันน้ำมันอะโวคาโดเริ่มเป็นที่สนใจทั้งในด้านของโภชนาการ อุตสาหกรรมอาหาร และ เครื่องสำอาง เนื่องด้วยปริมาณไขมันส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว ที่มีส่วนสัมพันธ์กับประโยชน์ในด้านระบบหัวใจและหลอดเลือด และฤทธิ์ต้านการอักเสบในร่างกาย

ไขมันเป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงาน และ ใช้ในการดูดซึมวิตามินที่ละลายได้เฉพาะในไขมัน ตามคำแนะนำของ Thai RDI (Thai Recommended Daily Intakes) ปริมาณไขมันทั้งหมดที่แนะนำให้บริโภคต่อวันคิดเป็นเป็นสัดส่วนที่ 30% ของพลังงานที่ควรได้รับจากสารอาหาร ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลือกชนิดของไขมันให้ดีต่อสุขภาพและบริโภคในปริมาณที่เหมะสม

กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acid) หลักๆจะพบในน้ำมันที่ได้จากพืช มีผลต่อโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดน้อยกว่าไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid: SFA) ที่มักพบในไขมันสัตว์และน้ำมันพืชบางชนิด แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (Monounsaturated Fatty Acids: MUFA) และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (Polyunsaturated Fatty Acids: PUFA) 

องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) แนะนำให้เลือกบริโภคกรดไขมันทั้ง 3 ชนิด (SFA : MUFA: PUFA) เป็นสัดส่วน 1: 1.5: 1 ตามลำดับ โดยแนะนำให้บริโภคน้ำมันพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว(MUFA)ในปริมาณที่มากกว่าเนื่องจากมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการเผาผลาญในร่างกาย และช่วยลดคอเลสเตอรอล

อาการอ่อนเพลีย เวียนหัว บ้านหมุนหรือบางครั้งหน้ามืดจะเป็นลม อาการเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตหรือไขมันในเลือดสูง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับเราทุกคน เพราะเกิดจากการสะสมไขมันไม่ดีในปริมาณที่สูง ที่เกิดจากการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวัน เพราะในอาหารที่เรารับประทานมักจะมีไขมันไม่อิ่มตัวอยู่เสมอซึ่งเป็นสาเหตุที่มาของอาการสะสมไขมันตามร่างกายและหลอดเลือดได้

 ซึ่งไขมันที่สะสมอยู่ก็คือคือ LDL ซึ่งเป็นไขมันไม่ได้ที่สามารถส่งผลเสียต่อร่างกาย และเราต้องเพิ่มสัดส่วนของ HDL หรือไขมันดีเพื่อให้ร่างกายลดการสะสมของไขมันในร่างกาย ซึ่ง HDL ส่วนใหญ่จะมีอยู่ในพวกอะโวคาโด อัลมอนต์

โนล่า อะโวคาโด ในรูปแบบซอฟต์เจล กลืนง่าย ใช้วัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ 100% นำเข้าวัตถุดิบจากประเทศเยอรมัน อุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นไขมันชนิดที่ดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น กรดโอเลอิก (โอเมก้า 9) และ กรดลิโนเลอิก (โอเมก้า 6) โดยมีสัดส่วนของกรดโอเลอิกในปริมาณที่สูง ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (Monounsaturated fatty acid) ที่มีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงมีวิตามินอีที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติ และ ไฟโตสเตอรอลที่ช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลอีกด้วย