ข้อตกลงและเงื่อนไข
 
เกี่ยวกับเราและคำแปล
บริษัท Nolasuperfoods Co., Ltd เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย หมายเลขจดทะเบียน 0-1455-57003-31-1 ภายใต้ที่อยู่ เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ถนน ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ตำบล ลาดบัวหลวง อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13230  หากคุณมีคำแนะนำเรายินดีรับฟัง โปรดติดต่อเราได้ที่ [email protected] หรือที่โทร. 061-825-6688 หมายเลขโทรศัพท์นี้ให้บริการในวันทำการตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.
 
คำแปล:
• บัญชีหมายถึงบัญชีที่คุณทำการลงทะเบียนเมื่อคุณต้องการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์
• การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หมายถึงการไม่ฏิบัติตาม (ก) หน้าที่ที่เกิดขึ้นจากการใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดเพื่อทำการดูแลและใช้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ทำสัญญา (ข) หมายถึงหน้าที่ตามกฎหมายในการดูและหรือทำตามหน้าที่ตามสมควร (แต่ต้องไม่มากกว่าหน้าที่ที่ได้รับ)
• วันทำการ หมายถึงวันที่ไม่ใช่(ก) วันเสาร์หรืออาทิตย์(ข) วันหยุดราชการของประเทศไทย
• สัญญา หมายถึงคำสั่งซื้อสินค้าของคุณหรือสินค้าตามที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
• ลูกค้า หมายถึงบคุคคลที่ทำการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์
• หนี้สินความรับผิดชอบ หมายถึงหนี้สินความรับผิดชอบในการผิดสัญญาการบิดเบือนการชดใช้หรือสาเหตุอื่นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้
สถานะของคุณ
เมื่อทำการส่งคำสั่งซื้อหมายถึงคุณได้รับรองว่าคุณอายุเกินกว่า 16 ปีบริบูรณ์
ผลกระทบ
เงื่อนไขและข้อตกลงนี้บังคับใช้กับทุกคำสั่งซื้อและสัญญาที่ทำขึ้นเพื่อการขายและจัดหาสินค้าเมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อให้เราให้ที่อยู่ในการจัดส่งและยอมรับการจัดส่งนั้นหมายถึงการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้อย่างเต็มที่เงื่อนไขที่คุณทำการส่งเสนอหรือกำหนดไม่ว่าในรูปแบบใดไม่ว่าในเวลาใดไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรอีเมลหรือการพูดนั้นล้วนแล้วแต่ไม่มีผลหรือถูกยกเลิกไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้จะมีข้อผูกมัดยกเว้นแต่จะได้ยอมรับหรือลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 
การเกิดขึ้นของสัญญา
ไม่เกี่ยวว่าราคาที่คุณได้เห็นหรือได้ยินมาก่อนหน้านี้จะเป็นเท่าใดเมื่อคุณเลือกสินค้าที่คุณต้องการสั่งซื้อ คุณจะได้รับการแจ้งให้แสดงให้ทราบบนเว็บไซต์ว่าราคาที่คุณต้องจ่ายรวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าดำเนินการจัดส่งเป็นเท่าใด คุณต้องชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนในเวลาที่ทำการสั่งซื้อโดยการให้รายละเอียดของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของบริษัทที่เรายอมรับหรือจ่ายโดยเพย์พอลซึ่งจำเป็นในการดำเนินการสั่งซื้อหรือคุณอาจทำการชำระโดยวิธีการอื่นใดที่เป็นที่ยอมรับของเราแต่ไม่ว่ากรณีใดเราไม่มีข้อผูกมัดในการจัดหาสินค้าก่อนการได้รับการชำระเงินครบถ้วนแล้ว
เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อในเว็บไซต์ของเราคุณยอมรับคำสั่งซื้อนั้นโดยคุณยอมรับภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ทันทีในวันและเวลาที่คุณทำการส่งคำสั่งซื้อคุณรับผิดชอบในการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุด ผลจนกระทั่งเราส่งคำยืนยันการสั่งซื้อจากเราหรือก่อนหน้าที่เราจะได้รับคำสั่งยกเลิกคำสั่งซื้อจากคุณ
เราไม่มีข้อผูกมัดในการจัดหาสินค้าให้คุณจนกระทั่งเราได้รับคำสั่งซื้อจากคุณยกเว้นว่าเรายอมรับคำสั่งซื้อจากคุณโดยอีเมลแฟกซ์หรือการรับรู้คำสั่งซื้อของคุณจากทางอื่นซึ่งทั้งหมดถือเป็นข้อมูลเท่านั้นยังไม่ถือเป็นการยืนยันคำสั่งซื้อในการรับรู้นี้เราอาจให้หมายเลขอ้างอิงคำสั่งซื้อสินค้าที่คุณสั่งซื้อเราอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อจากคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบไม่ว่าโดยเหตุผลใดรวมทั้งการที่สินค้าไม่มีอยู่หรือเราอาจจะเสนอสินค้าอื่นให้คุณ (ในกรณีนี้คุณอาจจะต้องทำการส่งคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง)
สัญญานั้นจะเกิดขึ้นและเราจะมีการผูกมัดทางกฎหมายก็ต่อเมื่อเรายอมรับคำสั่งซืิ้อของคุณแล้วการยอมรับคำสั่งซื้อจะทำโดยเปิดเผยโดยการส่งอีเมลในเอการที่เรียกว่ายืนยันคำสั่งซื้อโดยในข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นระบุว่าเรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณโดยการยืนยันรับคำสั่งซื้อจะมีผลก็ต่อเมื่อมันถูกส่งจากเราโดยไม่มีผลกับข้อบังคับในการชำระค่าสินค้าก่อนหน้านี้เราอาจส่งใบแจ้งหนี้ให้คุณเวลาใดก็ได้หลังจากเมื่อเรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณแล้วจนกว่าเราจะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณและคุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื่อของคุณด้วยถ้าคุณยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณก่อนการยอมรับจากเราเราจะทำการคืนเงินที่ได้รับจากคุณสำหรับการสั่งซื้อสินค้าโดยผ่านทางบริษัทเจ้าของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตโดยทันที
เราจะพยายามอย่างถึงที่สุดในการแจ้งราคาที่ถูกต้องให้คุณทั้งนี้ราคาที่คุณทำการสั่งซื้อต้องได้รับการยอมรับจากเราโดยถือเป็นขั้นตอนมรการยอมรับคำสั่งซื้อถ้าหากราคามีการเปลี่ยนแปลงก่อนการยอมรับคำสั่งซื่อเราจะติดต่อคุณเพื่อถามให้คุณยืนยันว่าคุณยินดีที่จะดำเนินการต่อตามการเปลี่ยนแปลงของราคานั้น สัญญาจะเกี่ยวข้องกับสินค้าที่เราได้ยอมรับในคำสั่งซื้อของคุณในการยืนยันคำสั่งซื้อเราไม่มีข้อผูกมัดในการจัดหาสินค้าใดๆ ที่อยู่ในคำสั่งซื้อจนกว่าเราจะส่งคำยืนยันของคำสั่งซื้อในสินค้านั้นๆ คุณจะต้องส่งคำสั่งซื้อหรือข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้องเท่านั้นโดยไม่มีการส่อให้เกิดความเข้าใจผิดและคุณจะต้องแจ้งให้เราทราบถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ล่าสุดอยู่ตลอดเวลา

นโยบายการจัดส่งสินค้า
เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้คุณตามที่อยู่ที่คุณแจ้งในคำสั่งซื้อภายใต้เวลาที่ระบุไว้จากเราเมื่อคุณทำการสั่งซื้อเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกรอบเวลาในกรณีที่มีเหตุที่ทำให้เกิดการล่าช้าของการจัดส่งเราจะแจ้งให้คุณทราบถ้าหากมีกรณีที่เกิดความล่าช้าในการจัดส่งแต่ตามที่อนุญาตตามกฎหมายเราจะไม่รับผิดชอบต่อหนี้สินความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมหรือความเสียหายที่เกิดจากการส่งล่าช้าในการจัดส่งคุณอาจจะต้องลงนามรับสินค้าเมื่อได้รับสินค้าโดยคุณควรตรวจสอบสินค้าโดยดูความผิดปกติที่เห็นได้ชัดหรือตำหนิหรือความเสียหายก่อนการลงนามรับสินค้าคุณต้องเก็บใบเสร็จการรับสินค้าในกรณีที่จะต้องเจรจาเรื่องเกี่ยวกับสินค้านั้นอีก
ความเสี่ยงในสินค้าตกอยู่ในมือคุณเมื่อคุณรับสินค้าแล้วยกเว้นเมื่อการจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องจากคุณละเมิดการทำหน้าที่ตามสัญญาความเสี่ยงนั้นจะผ่านไปยังคุณในวันที่คุณทำการละเมิดหน้าที่ตามสัญญาเมื่อความเสี่ยงนั้นผ่านไปยังคุณแล้วเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายต่อสินค้าคุณจะต้องระมัดระวังในการเปิดสินค้าโดยไม่ให้ทำให้สินค้าเสียหายในกรณีที่ใช้ของมีคมเปิด
คุณควรมั่นใจว่าคุณพร้อมที่จะรับสินค้าโดยไม่รีรอตามเวลาที่ระบุโดยเราหากคุณไม่ว่างรับสินค้าคุณควรให้ใบกระดาษแสดงวิธีการให้มาส่งใหม่หรือคุณจะไปรับสินค้าเองที่บริษัทที่จัดส่งสินค้า
•  หากการดำเนินการจัดส่งถูกทำให้ช้าโดยการปฏิเสธรับจากคุณในตอนส่งสินค้าโดยไม่สมเหตุสมผลหรือคุณไม่ยอมรับสินค้า(ภายในสามวันนับจากการนำไปส่งให้คุณในวันแรก) หรือไม่ไปรับสินค้าที่บริษัทที่รับจัดส่งสินค้าเราอาจจะ(โดยที่ไม่กระทบสิทธิ์หรือการเยียวยาที่เราควรได้รับ) ดำเนินการดังต่อไปนี้
•  คิดเงินคุณในการฝากของหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจเกิดขึ้นกับทางเราหรือทำให้สินค้านั้นไม่มีให้จัดส่งหรือไม่มีให้ไปรับได้โดยการแจ้งให้คุณทราบว่าเรายกเลิกสัญญาโดยทันทีซึ่งเราจะคืนเงินคุณหรือโอนผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือตามวิธีที่คุณได้ทำการชำระค่าสินค้าตามสัญญาโดยหักค่าดำเนินการตามความเหมาะสม(รวมทั้งค่าความพยายามในการจัดส่งหรือการคืนสินค้าหรือค่าการฝากสินค้า)เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะยืนยันว่าสินค้าที่ได้รับนั้นพอเพียงและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณรวมทั้งเป็นไปตามเงื่อนไขความต้องการของคุณเราไม่รับประกันว่าสินค้าจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขความต้องการของคุณคุณรับรู้ว่าสินค้านั้นเป็นไปตามมาตรฐานและไม่ได้ทำเฉพาะเจาะจงตามเงื่อนไขความต้องการที่คุณอาจจะมีหรือหากสวมใส่แล้วไม่พอดีหรือไม่สมบูรณ์แบบหรือไม่เป็นไปตามความจำเพาะของคุณ
 
นโยบายการคืนเงิน และการยกเลิก
เราอาจยกเลิกสัญญาหากไม่มีสินค้าไม่ว่าเหตุผลใดเราจะแจ้งให้คุณทราบกรณีที่มีการคืนเงินค่าสินค้าที่คุณได้จ่ายไว้แล้ว
 
การคืนสินค้า
ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์อื่นในสินค้าคุณสามารถบอกเลิกสัญญาได้โดยคืนสินค้ามาให้เราไม่ว่าโดยเหตุผลใดถ้าหากคุณไม่พอใจในสินค้านั้นซึ่งคุณต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันรับสินค้าที่คุณต้องการจะคืนวันแรกตามสัญญาเพื่อคืนสินค้ากลับมาเป็นความเสี่ยงของเราการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ส่งไปที่ [email protected] คำแจ้งของคุณจะเริ่มถูกนับตั้งแต่วันที่ถูกส่งมาเมื่อคุณครอบครองสินค้าคุณควรดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพใหม่เหมือนเดิมหากคุณต้องการคืนสินค้ามาโดยตรงถึงเราโดยไม่ใช้บริการบริษัทรับจัดส่งสินค้ากรุณาส่งมาที่
ที่อยู่สำหรับส่งของคืน
บริษัท Nolasuperfoods จำกัด  เลขที่ 99/9 หมู่ 2  ถนน ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ตำบล ลาดบัวหลวง อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13230
 
เมื่อคุณแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการยกเลิกสัญญาเงินที่เราได้รับเราจะคืนให้โดยเร็วที่สุดหรือภายใน 30 วันนับจากวันที่คุณยกเลิก ในกรณีที่สินค้าถูกซื้อโดยการใช้รหัสส่วนลดหรือบัตรส่งเสริมการขายเรามีสิทธิ์ที่จะคืนเงินเฉพาะที่ติดค้างคุณจำนวนเท่าใดก็ได้เนื่องจากการยกเลิกหรือคืนสินค้านั้นโดยนับจากเงินที่มีอยู่ในคำสั่งซื้อ
 
สินค้ามีตำหนิ
เรารับประกันว่าสินค้าที่จะถูกจัดส่งนั้นไม่เสียหายและอยู่ในจำนวนที่สั่งและสินค้าในอยู่ในสภาพสมบูณ์ตามที่โรงงานผลิตประกาศไว้ในขณะอยู่ที่เราหรือเมื่อเวลาที่คุณสั่งซื้อความแตกต่างเล็กน้อยของวัสดุสีน้ำหนักการวัดการออกแบบและคุณลักษณ์อื่นอยู่ในสภาพที่สมเหตุสมผล สินค้าควรถูกใช้ตามคำแนะนำที่โรงงานผลิตประกาศไว้อย่างเข้มงวดเป็นความรับผิดชอบของคุณในการที่จะดูแลและใช้สินค้าอย่างเข้มงวดตามคำแนะนำในการใช้
เราพยายามอย่างหนักในการจัดส่งสินค้าให้อยู่ในสภาพยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามหากคุณแจ้งให้เราทราบว่าสินค้านั้นมีตำหนิคุณตกลงที่จะรักษาสินค้านั้นให้อยู่ในสภาพนั้นเพื่อให้เราหรือตัวแทนของเราได้ตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการชดใช้ให้คุณกรณีสินค้ามีตำหนิเราอาจต้องการความช่วยเหลือจากคุณในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ารวมทั้งการระบุรายละเอียดตามความเหมาะสมถึงสาเหตุที่อาจทำให้สินค้านั้นเสียหายหรือใช้การไม่ได้และขอให้คุณแจ้งให้เราทราบโดยการเขียนในคำส่งสินค้าและให้ข้อมูลอื่นที่เราจำเป็นต้องใช้
 
หากคุณต้องการให้เราซ่อมแซมหรือแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินค่าสินค้าตามสัญญาและเราพบว่าสินค้านั้น:
• ถูกใช้โดยไม่ถูกต้องผิดวิธีหรือละเลยการดูเลไม่ให้การรักษาที่ดีการขาดความระมัดระวังและการใช้ในเงื่อนไขที่ไม่ปกติหรือ
• อยู่ในอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายในกรณีที่พยายามแก้ไขดัดแปลงหรือซ่อมแซมหรือ
•  ถูกทำให้หรือใช้ตรงข้ามกับคำแนะนำการใช้จากโรงงานผลิตสินค้า
•  การเสื่อมตามปกติหรือการเปิดออก
หลังจากการส่งโดยเราแล้วเราอาจจะตัดสินใจไม่ซ่อมแซมแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินให้คุณสำหรับสินค้านั้นหรือเราอาจให้คุณรับผิดชอบค่าขนส่งหรือค่าบริการตามมาตรฐานโดยหักจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือข้อมูลการจ่ายเงินที่คุณให้มาเมื่อคุณทำการสั่งซื้อภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหนี้สินความรับผิดชอบค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการนี้
 
บัตรกำนัล
คุณอาจใช้บัตรกำนัลส่งเสริมการขายในการซื่อของจากเว็บไซต์ของเราหากคุณมีบัตรกำนัลส่งเสริมการขายบัตรนั้นสามารถใช้ได้โดยใครก็ได้ที่คุณอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แทนกรณีที่มีการปลอมแปลงหรือหลอกลวงหรือมีความน่าสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัตรกำนัลของขวัญเพื่อใช้ซื้อหรือแลกของในเว็บไซต์เราอาจทำการปิดบัญชีของคุณและขอให้คุณชำระค่าสินค้าโดยวิธีอื่นเราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียการขโมยหรือบัตรกำนัลส่งเสริมการขายที่ผิดกฎหมาย
 
เงื่อนไขในการแลกโดยใช้บัตรกำนัลส่งเสริมการขายมีดังนี้:
• เริ่มจากเมื่อเราให้บัตรกำนัลส่งเสริมการขายที่สามารถใช้ในเว็บไซต์โดยเราจะส่งให้คุณทางอีเมลบัตรกำนัลส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้เฉพาะทางเว็บไซต์เท่านั้น
• บัตรกำนัลส่งเสริมการขายจะใช้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบัตรและสามารถใช้แลกครั้งเดียวโดยไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรกำนัลส่งเสริมการขายอื่นๆสินค้าบางแบรนด์อาจจะไม่เข้าร่วมบัตรกำนัลส่ง   เสริมการขายนี้
•  เครดิตหรือวงเงินจากบัตรกำนัลส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้เพื่อซื้อสินค้าจากบุคคลที่สามนอกจากเรา
•  หากคุณสั่งสินค้าที่มีราคาตำกว่าบัตรกำนัลส่งเสริมการขายจะไม่มีการคืนเงินส่วนต่างให้คุณ
•  วงเงินจากบัตรกำนัลส่งเสริมการขายไม่ได้มีดอกเบี้ยหรือมีค่าเหมือนเงินสด
หากวงเงินของบัตรกำนัลส่งเสริมการขายไม่เพียงพอต่อคำสั่งซื้อที่คุณต้องการคุณต้องทำการจ่ายส่วนต่างด้วยการชำระเงิน
 
ข้อจำกัดของหนี้สินและความรับผิดชอบ
วรรคนี้มีผลกับทุกวรรคและกำนดไว้ใช้สำหรับหนี้สินความรับผิดชอบทั้งหมดของเราและถือเป็นเพียงการชดใช้ให้คุณโดยเฉพาะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับ:
•  การดำเนินการการไม่ดำเนินการการอ้างว่าดำเนินการหรือความล่าช้าในการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญาหรือเว็บไซต์(หรือส่วนหนึ่งส่วนใด); or
•  ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 
ไม่มีระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขใดที่จะยกเว้นหรือจำกัดเฉพาะ:
•  หนี้สินและความรับผิดชอบของเราต่อ (ก) การปลอมแปลง; (ii) ความตายหรือการบาดเจ็บส่วนตัวที่เกิดจากการละเมิดหน้าที่หรือ(ข) หนี้สินความรับผิดชอบที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดตามที่          กำหนดไว้ในกฎหมายหรือ
• สถานะของคุณในฐานะลูกค้า
เราไม่รับประกันและขอยกเว้นหนี้สินความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับความถูกต้องความสมบูรณ์ความสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์หรือความถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูลจากการเข้าถึงเว็บไซต์เรายกเว้นหนี้สินความรับผิดชอบทั้งหมดในการส่งผ่านหรือการรับหรือความล้มเหลวในการส่งหรือรับเนื้อหาใดๆหรือวัตถุใดๆไม่ว่าในรูปแบบใด คุณไม่ควรพึ่งพาข้อมูลที่เข้าถึงได้เมื่อใช้เว็บไซต์เพื่อทำการตัดสินใจซื้อสินค้าคุณควรที่จะใช้วิจารณญาณตัวเองในการสอบถามหาข้อมูลก่อนที่คุณจะมีความเห็นของคุณเองและดำเนินการตามข้อมูลนั้นๆ เราไม่ยอมรับและยกเว้นต่อหนี้สินความรับผิดชอบต่อการละเมิดหน้าที่นอกเหนือจากหนี้สินความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นตามข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
เราไม่มีหนี้สินความรับผิดชอบต่อการสูญเสียรายได้สูญเสียกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสูญเสียเวลาการดำเนินงานสูญเสียโอกาสสูญเสียเจตจำนงที่ดีสูญเสียชื่อเสียงสูญเสียหรือถูกทำลายหรือการคดโกงของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทางอ้อมหรือผลกระทบจากความสูญเสียนั้น
 
การจัดการเรื่องการรับประกันและการร้องเรียน
เราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขด้วยความเหมาะสมตามทักษะวิชาชีพและด้วยความระมัดระวัง เราให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุดโดยคุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาทำการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยเราจะพยายามจัดการกับคำร้องของคุณอย่างรวดเร็วและอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุดโดยอาจจะติดต่อคุณเมื่อได้รับคำร้องหรือข้อร้องเรียนจากคุณ
เมื่อมีข้อร้องเรียนกรุณาอธิบายถึงสิ่งที่คุณร้องเรียนถึงให้ถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ถ้าเป็นไปได้กรุณาส่งสำเนาคำสั่งซื้อสินค้าหรืออย่างน้อยที่สุดให้แจ้งหมายเลขอ้างอิงยืนยันการสั่งซื้อสินค้าหากคุณไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในห้าวันทำการกรุณาแจ้งร้องเรียนอีกครั้งอาจเป็นไปได้บ้างที่ว่าอีเมลของคุณอาจติดอยู่ในตัวกั้นอีเมลขยะและไม่ถึงเราหรือข้อความที่เราติดต่อกลับถึงคุณอาจจะส่งไม่ถึงคุณ
 
การป้องกันข้อมูล
นโยบายการรักษาความลับคือนโยบายการรักษาความลับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไข

เหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้
เหตุที่เกิดจากบุคคลที่สาม (รวมถึงนักล้วงข้อมูลผู้จัดหาสินค้ารัฐบาลหรือองค์กรกึ่งรัฐองค์กรระหว่างประเทศหรือองค์การส่วนท้องถิ่น) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์จราจลรัฐประหารสงครามกลางเมืองภาวะฉุกเฉินการก่อการร้ายการโจรกรรมการจับกุมกักขังถ่วงตัวหรือกักกันโดยหน่วยงานของรัฐการประท้วงหรือการเกิดสถานการณ์หลายๆอย่างพร้อมกันหรือการห้ามพนักงานการเกิดโรคระบาดไฟไหม้ระเบิดพายุอุทกภัยภัยแล้งสภาพอากาศแปรปรวนแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติอุบัติเหตุเครื่องกลขัดข้องซอฟท์แวร์ที่ใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิคอินเตอร์เน็ตการกักตุนหรือการไม่สามารถรับของจากผู้จัดหาสินค้าหรือการมีปัญหากับสาธารณูปโภควัสดุอุปรณ์หรือการขนส่ง ("เหตุสุดวิสัย") ไม่ว่าจะเป็นเหตุทีน่าสงสัยว่าจะเกิดหรือเป็นเหตุการณ์ที่คาดว่าเกิดขึ้นได้
ไม่ว่าคุณหรือทางเราจะยกเลิกสัญญาในการนี้ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเป็นเวลาสองวันหรือมากกว่าสองวันทำการโดยที่แต่ละฝ่ายไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นเนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาฉบับนี้ (นอกจากการคืนเงินกรณีที่สินค้าได้ถูกชำระค่าสินค้าแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการส่ง)
ถ้าหากได้ทำสัญญากันว่าจะจัดการหาสินค้าอย่างเดียวกันหรือเหมือนกันไปให้มากกว่าลูกค้าหนึ่งคนและหากถูกขัดขวางไม่ให้ดำเนินการข้อตกลงได้โดยเหตุสุดวิสัยเราอาจตัดสินใจโดยฝ่ายเดียวในการดำเนินตามสัญญาข้อไหนและถึงขั้นไหน
 
ผิดสัญญาและยกเลิกสัญญา
หากคุณ (ก) ละเมิดข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งในสัญญานี้ (ข) แจ้งหรือบอกกล่าวให้ผู้ให้วงเงินเครดิตว่าคุณยกเลิกหรือจะยกเลิกการจ่ายเงินหรือคำสั่งซื้อหรือข้อตกลงที่ได้ตกลงแล้วสำหรับคุณในการที่จะยกเลิกหรือเป็นคำสั่งของเจ้าหน้าที่บริหารที่ทำขึ้นหรือเจ้าหน้าที่บริหารที่ถูกแต่งตั้งขึ้นให้จัดการธุระของคุณธุรกิจหรือทรัพย์สินและหรือจัดการหรือผู้ที่ช่วยจัดการให้ผู้รับที่ถูกแต่งตั้งขึ้นในทรัพย์สินของคุณทั้งหมดหรือดำเนินการภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนดโดยศาลหรือโดยเจ้าของวงเงินเครดิตมอบหมายให้ผู้รับหรือผู้จัดการหรือผู้บริหารของผู้รับหรือเจ้าหน้าที่บริหารที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยศาลเพื่อทำการยกเลิกหรือคำสั่งล้มละลายหรือการที่คุณเผชิญกับการกระทำอื่นที่คล้ายคลึงกันที่เป็นผลของหนี้ในคำพิพากษาใดๆ ก็ตาม
เราอาจทำการสิ้นสุดสัญญาทันทีหรือแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือคงเงินมัดจำไว้และคุณควรรับรองหรือชี้แจงคำกล่าวอ้างทั้งหมดรวมทั้งความสูญเสียความเสียหายหนี้สินความรับผิดชอบต้นทุนค่าใช้จ่ายของอะไรก็ตามที่เกิดจากการสิ้นสุดสัญญานั้นและยอดรวมทั้งหมดที่ค้างต่อเราของคุณเมื่อสามารถจ่ายได้ทันที
การสิ้นสุดสัญญานี้จะเป็นผลโดยไม่เกี่ยงต่อสิทธิที่อาจเกิดขึ้นหรือค่าชดใช้สะสมไม่ว่าของคุณหรือของเราการสิ้นสุดสัญญาจะไม่มีผลกระทบหรือมีผลต่อเนื่องต่อคำสั่งในข้อกำหนดที่เปิดเผยหรือผลที่ตั้งใจให้เกิดขึ้นหรือมีผลต่อเนื่องหลังจากการสิ้นสุดสัญญานั้น
 
การแจ้งเตือน
คำเตือนหรือการแจ้งภายใต้สัญญานี้จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและจะให้ดำเนินการโดยบุคคลโดยการจ่ายล่วงหน้าหรือเป็นการจัดส่งโดยจดหมายหรืออีเมลไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่อยู่หรืออีเมลที่ล่าสุดที่แต่ละฝ่ายทราบ
คำเตือนที่ส่งโดยไปรษณีย์จะมีผลหลังจากสองวันทำการหากจดหมายนั้นถูกส่งโดยมีผู้รับอยู่ในประเทศไทยคำเตือนหรือการแจ้งใดๆที่ส่งโดยอีเมลจะมีผลก็ต่อเมื่อมีการพิสูจน์ได้ว่าอีเมลนั้นไดัรับในเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลของผู้รับผลการพิสูจน์นี้เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าจดหมายหรืออีเมลนั้นถูกจ่าหน้าหรือเขียนอย่างถูกต้องหรืออาจจะเป็นหลังฐานการส่งการจ่ายเงินหรือบันทึกการส่งมอบหรือการรับก็ได้
 
การโฆษณาบนเว็บไซต์
เราจะใช้ความสมเหตุสมผลในการทำตามกฎที่เกี่ยวข้องในการพิมพ์ในเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการโฆษณาจากหน่วยงานรัฐ
 
เรื่องทั่วไป
เราจะเก็บรักษาข้อมูลคำสั่งซื้อของคุณและข้อกำหนดและเงื่อนไขจนถึงหกปีหลังจากที่เราได้รับคำสั่งซื้อจากคุณอย่างไรก็ตามเพื่อการอ้างอิงของคุณในอนาคตเราแนะนำว่าคุณควรพิมพ์และเก็บสำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขคำสั่งซื้อและใบยืนยันคำสั่งซื้อไว้
 
จะไม่มีความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญานี้จากคุณและเราในการที่จะยกเว้นสิทธิ์หรือขยายไปถึงหรือกระทบต่อหรือมีผลต่อเหตุการณ์หรือความเสียหายต่อสิทธิใดๆหรือการชดใช้ใดๆจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือการดัดแปลงหรือลดละสิทธิของคุณหรือของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
หากวรรคใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญานี้ให้มีผลเป็นหรือถูกแจ้งโดยศาลหรือหน่วยงานยุติธรรมให้ไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้การบังคับใช้ไม่ได้นั้นจะไม่มีผลต่อวรรคอื่นใดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของวรรคอื่นใดซึ่งข้อความทั้งหมดนั้นจะยังมีผลเต็มที่ตราบนานเท่าที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญานี้จะมีผลต่อเนื่่องโดยไม่มีข้อกำหนดให้บังคับใช้ไม่ได้
คุณจะไม่มอบหมายโอนหรือจ้างต่อหรือสร้างความเชื่อมั่นต่อหรือดำเนินการนอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือใช้สิทธิของคุณหรือหน้าที่คุณนอกเหนือไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญานี้
ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญานี้จะทำให้เกิดความร่วมมือหน่วยงานหรือความสัมพันธ์ฉันท์นายจ้างลูกจ้างระหว่างคุณและเรา
ไม่มีบุคคลใดที่ไม่อยู่ในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือสัญญานี้จะอ้างสิทธิภายใต้หรืออ้างสิทธิในผลประโยชน์จากวรรคใดวรรคหนึ่งกระทั่งแม้บุคคลนั้นจะอ้างถึงวรรคนั้น