นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า
 
ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าผิดและต้องการนำเปลี่ยนคืนสินค้า กรุณาติดต่อกลับหาเจ้าหน้าที่ทันทีที่แผนกบริการลูกค้า Call Center Nolasuperfoods (061-825-6688) ลูกค้าทำการแจ้งกลับทันในเวลาทำการ ลูกค้าจะได้รับสินค้าเปลี่ยนคืนและส่งกลับภายในวันดังกล่าวสำหรับในกรณีที่สินค้าไม่สามารถทำการจัดส่งคืนได้ทันเวลาทำการของเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าลูกค้าจะได้รับสินค้าในวันถัดมาหลังวันทำรายการแจ้งเปลี่ยนคืนสินค้าดังกล่าว

 
เปลี่ยนสินค้า
 
สินค้าอาหารเสริมและเครื่องดื่ม ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้หากสินค้าชำรุดเสียหาย เช่น ซีลไม่สนิท ฝาขวดเปิด สินค้าแตก เป็นต้น สอบถามข้อมูลการเปลี่ยนสินค้ากรุณาติดต่อ Call Center Nolasuperfoods (061-825-6688)